Den intelligente låsen blir enda smartere

yaledoormanlogo.png

Mange hverdagslige utfordringer blir løst når du skifter til Yale Doorman. Du trenger ikke lenger bekymre deg om barna mister eller glemmer nøklene sine, om bestemor låser seg ute eller om håndverkerne kommer til avtalt tid.

Yale Doorman har alle løsningene – på en sikker måte.

 App både til Android og iPhone

App

yale doorman håndtak

Kode

TrioVing nøkkelkort

Brikke

Bruk fjernkontroll til å låse opp døra

Fjernkontroll

Norsk språk

Norsk språk

Automatisk lås

Automatisk lås

Integrert alarm

Alarm

Del nøkkelkode med andre i et gitt tidsrom

Dele kode

Prosjektering for høy sikkerhet

Det er både dyrere og vanskeligere med prosjektering av installasjon av adgangskontroll, overvåkingsanlegg, alarmsystemer og styringsenheter hvis ikke dette er planlagt samtidig.

Hos TrioVing Sikkerhetssentere kan vi det som trengs om prosjektering av sikkerhet. Finnes det dører og vinduer i et nybygg, kjenner vi til utfordringene. Derfor er det viktig at vi blir tatt med på råd så tidlig som mulig.

Prosjektering av nybygg

Først i en prosjektering må vi gjøre en sikkerhetsvurdering. Den baserer seg på virksomheten som skal foregå i bygget. Er den sikkerhetssintensiv; det vil si sårbar for spionasje, kopiering og lignende? Skal den deles i ulike sikkerhetssoner? Hvem skal ha adgang hvor? God prosjektering krever at vi må være med under planlegging og tegning av bygget. Da kan vi sammen med arkitekten planlegge hvor det er hensiktsmessig å lage gjennomføringer for ledninger og andre kommunikasjonsdetaljer. Det er både dyrere og vanskeligere med prosjektering av installasjon av adgangskontroll, overvåkingsanlegg, alarmsystemer og styringsenheter hvis ikke dette er planlagt samtidig.

Plan for avlåsning

Ved prosjektering utarbeides en plan for avlåsning, som er en oversikt over alle dører og vinduer og hvilke avlåsningsmuligheter disse skal ha. Den er detaljert, og omfatter blant annet hvilke beslag som skal benyttes, låstyper, rømningsveier og slagretning på dører og porter. Når låsplanen er godkjent, omsettes den i en produktliste helt ned til minste skrue. Først da står selve installasjonen for tur.

Adgangskontroll for din bedrift

Har du kontroll på hvem som kommer og går?

 

Adgangskontroll med elektroniske låssystemer

Adgangskontroll betyr at du har full oversikt og kontroll over alle inn- og utpasseringer i dine lokaler. Du kan også bestemme hvem som har adgang til hvilke rom eller avdelinger inne i lokalene, enkelt betjent fra din PC. Sammen med ditt TrioVing Sikkerhetssenter setter du opp en plan for adgangskontroll over adgangsnivåer for bedriftens ansatte og tiltrodde, som deretter omsettes i skreddersydde elektroniske låssystemer for nettopp din bedrift.

Steng problemene ute

Med adgangskontroll oppnår den enkelte bruker adgang etter sitt definerte nivå i en anbefalt kombinasjon av f.ek.s magnetkort og personlig kode. Dette trygger både bedriften og den enkelte medarbeider, samtidig som ubedt besøk utenfra blir umulig. Ønsker du å foreta forandringer i adgangsnivåer for dine ansatte, betjener du igjen dette enkelt fra din PC.

Så lett er det altså å sikre din bedrift fra såvel tyverier som uønsket innsyn i sensitiv informasjon. Så enkelt er det å låse opp for mulighetene – og stenge problemene ute.

TrioVing CodeHandle Door

For enkel og bekvem låsing av innvendige dører med mindre trafikk. Beregnet for bruk både i næringsbygg og offentlige bygg. Velegnet også for små virksomheter som butikker, bensinstasjoner, kontorer, barnehager.

 

doorhandle-illustrasjon.jpg

 

skrutrekker.png

Enkel montering

bedrift.png

Innvendig bruk

laaseknapp.png

Egen låseknapp

utgang.png

Åpner alltid fra innside

paere.png

Lysdiode blinker grønt eller rødt ved betjening

klokke.png

Varsel med rød lysdiode og forsinket åpning

doertrekker.png

Kan settes i åpen stilling

batteri.png

Koder beholdes ved batteribytte